Imatges medievals de culte

Catàleg de l’exposició de la col·lecció de talles de El Conventet de Pedralbes.
Fotografia: Jordi Mas.
Agència: AMR Publicitat.
Client: Fundació Caixa de Girona.
2009.