Le ménage collage

Il·lustracions vectorials amb fragments de textures del parament de la cuina.
Projecte personal.
2011.